Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Årsmøte Steinkjer Skiklubb 2021

Til medlemmene i Steinkjer Skiklubb

Logo

Styret innkaller herved til årsmøte i Steinkjer Skiklubb 18. – 23. mai 2021.


Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.


For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12.mai til [email protected]. Det ønskes at vedlagte mal brukes.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://steinkjerskiklubb.no/.


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av klubben i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Steinkjer Skiklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Steinkjer Skiklubb kontaktes på [email protected].

 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret