Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Klubbuavhengig smøreteam

Felles smøreteam Steinkjer Skifestival

Steinkjer Skiklubb arrangerer Steinkjer Skifestival lørdag 1. februar, vi vil legge tilrette for et klubbuavhengig samarbeid for gratis smøring av ski til festivalen. Tanken er at et felles smøreteam med smørere fra ulike klubber tilbyr smøring av ski til alle deltagere som måtte ønske dette, uavhengig av klubb.

Vi tror dette blir en spennende og god løsning. Målet er å gi likest mulig ski, bidra til kunnskapsoverføring mellom klubber og skape et godt miljø på tvers av klubber og foreldre. Vi mener samarbeid på tvers av klubber, og fjerning av barrierer er viktige tiltak for å bidra til å få flest mulig barn og unge til å begynne med, og å fortsette med langrenn.

Alle øvelser under Steinkjer Skifestival går i fristil, og det blir da smøreteamets oppgave å legge glider. Vauhti bidrar med sin nyeste fluorfrie flytende glider, Vauhti Pure. Det betyr at alle som benytter seg av tilbudet får smurt ski på samme måte med samme glider.

Steinkjer Skiklubb kan selvfølgelig ikke pålegge noen å hverken delta i eller benytte felles smøreteam, men vi håper alle ser nytten i dette og bidrar med positivitet og skiglede, både for løpere, trenere og foreldre.

Et hovedpoeng og en suksessfaktor for dette tiltaket er å få til et samarbeid på tvers av klubbene. Vi har utfordret flere klubber til å stille med en eller flere personer som kan delta i et slikt felles smøreteam.

Så langt har vi smørere fra Beitstad IL, Inderøy IL, Varden Meråker og Steinkjer Skiklubb. Klubbene stiller med gode smørere, så skiene vil bli godt behandlet!

Det er fortsatt mulig for andre klubber å melde seg på, og stille med en eller flere smørere. Ta isåfall kontakt med Torbjørn Aas.

Det presiseres igjen at smøreteamet håndterer ski på tvers av klubber, og smører ski også for løpere fra klubber som ikke er representert i smøreteamet. Vi vil at flest mulig løpere bruker tilbudet!

Det vil også være behov for noe utstyr for å få dette til, og hver klubb/smører bes hvis mulig å ta med:

- smørebukk/bord (to-mannsbord er å foretrekke - så kan man dele på denne to og to.)

- vanlig smøreutstyr til gliding, herunder feks:

· Børster

· Skjøteledning

· Drill m/rotobørst

· Rilleverktøy

· Annet

Det vil bli lagt opp strøm.

Klubber som har telt og eller klubbflagg bes gjerne ta med dette.

Innlevering av rene ski, ett par pr løper, fra kl 08:30 og senest kl 11:30. Skiene må være merket med navn, og må leveres tidsnok til at de rekker å glides. Det må regnes med ca 30 minutter fra levering til utlevering.

Smøreteamet vil bli lokalisert i området mellom speakerbua og parkeringsplassen.

Steinkjer Skiklubbs løpere kan levere inn ski til smøring i skiklubbens telt ved parkeringsplassen fra og med fredag 31. januar mellom kl 18-20.

Smøreteamet (de som kan) møter opp på tildelt område fra og med kl 08:30 lørdag 1. februar for arbeidsfordeling og info om praktisk gjennomføring.

NTE og Sparebank 1 Midt-Norge har velvillig bidratt med sponsormidler, slik at dette tiltaket kan realiseres som et gratis tilbud til deltagerne. Vi har inngått samarbeid med Vauhti, og de vil stille med aktuell fluorfri glider. G-sport Steinkjer bidrar med renseveske, fiberlene etc. Dette viser et godt og fruktbart samarbeid mellom næringsliv og frivillighet!

Vi i Steinkjer Skiklubb håper dette er et opplegg som også andre klubber ser nytte og verdi av, og vi håper at vi sammen klarer å få dette til!