Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Viktig! Anleggsarbeid ved Steinkjer Skistadion uke 40 og 41

NTE Nett AS bygger ny 66kV linje fra Bogna til Steinkjer og den går rett igjennom skianlegget på Steinkjer Skistadion. I den forbindelse må det inn gravemaskin, borerigg med mannskap og fundamentere for høyspenningsmaster. Det vil bli graving og sprenging tett inntil rulleskiløypa noen steder. Arbeidet starter opp mandag 30.september og vil vare i ca. 14 dager.

Rulleskianlegget vil ikke bli avstengt i perioden det er anleggsarbeid men vi ønsker at flest mulig blir informert og at det tas hensyn til at det foregår arbeid i område.

Det er Farbu & Gausen som utfører arbeidet og har ansvaret for avsperring der de krysser løypa og arbeider.

Under finner du kart over hvor gravemaskin og borerigg skal kjøre/krysse rulleskiløypa, det vil også bli noe kjøring med lettere kjøretøy etter rulleskiløypa noen steder (sekshjuling)