Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Coronavirus – tiltak Steinkjer Skiklubb oppdatert 15.04.2020

15.04.2020

ÅPNING AV SKISKYTTERANLEGGET TORSDAG 16. APRIL 2020

Etter samtaler med Steinkjer kommune, har Steinkjer Skiklubb nå fått tillatelse til åpning av skiskytteranlegget for organisert trening i regi av klubben for aldersgruppen 13 år og eldre. Kommunen har lagt føringer for bruken av anlegget med tanke på å forhindre smittesprening av coroanviruset, se vedlegget.
Det vil senest i morgen bli lagt ut en kalender med treningstider, der ALLE som skal benytte anlegget må skrive seg inn. Det tillates maks 5 utøvere samtidig ved hver treningstid. Treningstidene vil være romslige, slik at de ulike treningsgruppene kan unngå hverandre. De ulike treningsgruppene utfordres til selv å organisere felles treningstidspunkt dersom dette er ønskelig.
Skytemattene skal tildekkes før bruk og rengjøres etter bruk. Sprayflaske og tørkepapir vil bli satt ut i mattebua. Hvis noen har egne matter kan disse benyttes. Private kikkerter skal benyttes.
Klubbhus og våpenbod vil holdes avstengt. Pappskiver vil bli lagt ut i mattebua.
Skiskyttergruppa oppfordrer både utøvere og foresatte til å sette seg inn i retningslinjenene fra både Steinkjer kommune og Norges skiskytterforbund. Vi må i denne tiden passe på hverandre, slik at vi bidrar i dugnaden for å hindre smittespredning! Husk hansker! Lykke til med trening i ukene som kommer!
 

 

11.03.2020

Steinkjer skiklubb følger anbefalningene som gis og avlyser alle aktiviteter ut april. 

Norges Skiforbund anbefaler at all breddeaktivitet i organisasjonen opphører for resten av sesongen og frem til 30. april. Dette besluttet Skistyret i et møte torsdag formiddag, som et tiltak for å bidra til å hindre spredning av Koronaviruset og lette belastningen for lokale helsemyndigheter. Norges Skiforbund vil understreke viktigheten av at alle våre medlemmer, klubber og kretser tar ansvar for å bidra i den dugnaden vi alle nå må ta del i. 

Vi viser for øvrig til kommunens og Folkehelseinstituttets hjemmesider for oppdatert informasjon.

Styret, Steinkjer Skiklubb