Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok for Steinkjer Skiklubb

Logo

Oppdatert 14.november 2023

 

Innholdsfortegnelse

Klubbinformasjon..........................................................
Innledning......................................................................
Klubbens historie...........................................................
Verdier............................................................................
Visjon.............................................................................
Virksomhetsidé..............................................................
Hovedmål.......................................................................
Organisasjon..................................................................
Organisasjonsplan.........................................................
Årsmøtet........................................................................
Styret.............................................................................
Utvalg/komiteer............................................................
Ansatte.........................................................................
Klubbens lov.................................................................
Medlemskap.................................................................
Treningsavgifter............................................................
Startkontingenter – deltakeravgifter............................
Klubbens aktivitetstilbud..............................................
Barne- og ungdomsidrett.............................................
Reise i regi klubben......................................................
Til deg som er … ..........................................................
Utøver...........................................................................
Forelder/foresatt..........................................................
Trener............................................................................
Oppmann og lagleder...................................................
Dommer........................................................................
Klubbdrift.....................................................................
Kurs og utdanning........................................................
Medlemshåndtering.....................................................
Dugnad og frivillig arbeid.............................................
Politiattester.................................................................
Klubbens antidopingarbeid..........................................
Kommunikasjon............................................................
Arbeidsgiveransvar.......................................................
Sikkerhetsarbeid (HMS)...............................................
Økonomi.......................................................................
Forsikringer..................................................................
Anlegg og utstyr...........................................................
Utmerkelser og æresbevisninger.................................
Retningslinjer i klubben................................................
Maler og eksempler......................................................

 


Klubbinformasjon

 

Klubbnavn Steinkjer Skiklubb
Stiftet 22.desember 1885
Idrett(er) Alpint, hopp, kombinert, langrenn og skiskyting
Postadresse Leders hjemmeadresse benyttes.
Epostadresse [email protected]
Internettadresse www.steinkjerskiklubb.no
Organisasjonsnummer 975 737 403
Bankforbindelse Sparebank 1 SMN
Bankkonto 4410 37 06707
Medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Trøndelag

 

 

Innledning

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. 

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting. 

Klubbens historie

Steinkjer Skiklubb ble stiftet som Indtrøndelagens Skiforening 22. desember 1885. Klubben skiftet navn til Stenkjær Skiklubb i 1892. Klubben heter i dag Steinkjer Skiklubb. 

Verdens eldste dameskiklubb, dameskiklubben Skade, ble etablert i Steinkjer i 1889, som et utspring fra Steinkjer skiklubb, da damene ikke fikk delta. 

Snøkrystallen er klubbens påskjønnelse til medlemmer som har gjort en stor innsats. 

Klubben har vært vertskap for mange store arrangement: 

 • Et renn i verdenscupen i skiskyting i 1989. 
 • Norgesmesterskap nordiske grener senior i 1949, 1979, 1987, 2001 og 2011. 
 • Norgesmesterskap rulleskiskyting i 2014 og 2019. 
 • Norgesmesterskap junior langrenn i 2018. 
 • Norgesmesterskap fellesstart junior og NM mix-stafett skiskyting 2013. 1 dag Norgescup inngikk i arrangementet. 
 • Hovedlandsrenn nordiske grener 2009. 
 • Norgescup langrenn 2016. 
 • Norgescup skiskyting 2017. 

Otto Sverdrup og Kristian Kristiansen som deltok på Fridtjof Nansens skiferd over Grønland i 1888, ble begge utnevnt til æresmedlemmer av Steinkjer Skiklubb. 

Skiklubben forvalter: 

 • langrenns- og skiskytterstadion på Hallem, med tilliggende løyper -konkurranseløyper inklusive rulleskiløype og lysløype. 
 • skileikanlegg og turløyper innover Byafjellet. 
 • hoppanleggene Steinkjerbakken og Yrken. 
 • alpinanlegget i Heggesåsen. 
 • Skistua på Fossemfjellet. 

Logoen til Junior-NM 2018, er Bølamannen. Dette er en kjent helleristning fra Stod i Steinkjer, ved riksvei 763, noen hundre meter overfor Snåsavatnet. Helleristningen er cirka 6000 år gammel, og viser et omriss av en person sett fra siden, fremoverlent på noe som ligner korte ski, eller kanskje truger, noe som tilsier at også for 6000 år siden gikk man på ski i Steinkjer. 

Verdier
Visjon
Virksomhetsidé
Hovedmål
Organisasjon
Organisasjonsplan
Årsmøtet
Styret
Utvalg/komiteer
Ansatte
Klubbens lov
Medlemskap
Treningsavgifter
Startkontigenter - deltakeravgifter
Klubbens aktivitetstilbud
Barne- og ungdomsidrett
Reise i regi klubben
Til deg som er...
Utøver
Forelder/foresatt
Trener
Oppmann og lagleder
Dommer
Klubbdrift
Kurs og utdanning
Medlemshåndtering
Dugnad og frivillig arbeid
Politiattester
Klubbens antidopingarbeid
Kommunikasjon (ansvar Marthe)

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside www.steinkjerskiklubb.no.

"Hvordan jobber klubben med kommunikasjon?"

Arbeidsgiveransvar
Sikkerhetsarbeid (HMS)
Økonomi
Forsikringer
Anlegg og utstyr
Utmerkelser og æresbevisninger
Retningslinjer i klubben
Maler og eksempler